จ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน เข้าร่วมประชุม

จังหวัดลำปาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และหอการค้าจังหวัดลำปาง กำหนดจัดการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ประจำปี 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 92 พรรษา เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวพื้นที่อำเภอแม่เมาะและจังหวัดลำปาง ตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด ส่งเสริมผลักดันภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ประสบการณ์ทางการกีฬา เป็นการเชื่อมโยงให้นักท่องเที่ยวเกิดการมาท่องเที่ยวซ้ำอีกในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง โดยเฉพาะภาคธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานวิ่ง ภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน 2024 เปิดรับสมัครแล้วทาง https://race.thai.run/maemohhalfmarathon2024 กำหนดแข่งขันวันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2567 มี 3 ระยะ / HALF-MARATHON 21.10 กิโลเมตร / MINI-MARATHON 10.00 กิโลเมตร / FUNRUN 5.00 กิโลเมตร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar