จ.ลำปาง ร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar