พิธีพระราชทานวิสุงคามสีมาวัดสามัคคีบุญญาราม อ.เมืองลำปาง

วันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 13.39 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีผูกพัทธสีมา ตัดหวายลูกนิมิต และอ่านประกาศพระบรมราชโองการ เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา วัดสามัคคีบุญญาราม ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง โดยมีเจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมในพิธี

เนื่องด้วยคณะศิษยานุศิษย์ของท่านพระครูวิสุทธิศีลคุณ ( หลวงพ่อชายแดน สีลสุทฺโธ ) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบุญญาราม ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะศรัทธาสาธุชน ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อดำเนินการจัดสร้างอุโบสถขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ให้พระภิกษุสงฆ์ใช้ประชุมทำสังฆกรรมตามพระธรรมวินัย บัดนี้ การก่อสร้างอุโบสถดังกล่าวได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานวิสุงคามสีมา ขนาดความกว้าง 24 เมตร ยาว 48 เมตร ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม