แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar