รายงานประจำปี 2565 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

ʕ◉ᴥ◉ʔ รับชมในรูปแบบ E-Book

https://region3.prd.go.th/.../ebook/2565/report/index.html

ʕ◉ᴥ◉ʔ รับชมในรูปแบบ Google สไลด์

https://docs.google.com/.../2PACX-1vQz7hmb.../pub...

ʕ◉ᴥ◉ʔ รับชมในรูปแบบ PDF

https://drive.google.com/.../1N...

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
|

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar