พ่อเมืองมีเรื่องเล่า 1 กันยายน 66

พ่อเมืองมีเรื่องเล่า ประจำวันที่ 1 กันยายน 2566

ดำเนินรายการโดย : นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พบกับประเด็นเด่น ภารกิจรอบสัปดาห์ /การจัด "พิธีฮ้องขวัญ" พลายศักดิ์สุรินทร์ /สถานการณ์โรคไข้เลือดออก และการร่วมแสดงความยินดีกับคนเก่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำปาง


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar