ขบวนแห่งานบุญสลุงหลวง ขบวนน้ำทิพย์ 13 อำเภอ จากวัดปงสนุก ไปยังมณฑลพิธี ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา

บรรยากาศขบวนแห่สลุงหลวง ขบวนน้ำทิพย์ 13 อำเภอ และขบวนแห่พระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า

วันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เริ่มปล่อยขบวนแห่สลุงหลวง และขบวนน้ำทิพย์ 13 อำเภอ โดยมีเทพบุตรสลุงหลวงและรองทั้ง 4 คน ประคองสลุงหลวง จากวัดปงสนุกมายังข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา และปล่อยขบวนแห่พระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า จากมิวเซียมลำปางมายังข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา ให้ประชาชนได้มากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

ซึ่งขบวนในปีนี้ จัดในรูปแบบพหุวัฒนธรรม คือความหลากหลายทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา และวิถีชีวิต ดังคำกล่าวที่ว่า “ลำปาง มิอยู่ด้วย คนเมียง เดียวนา จีนเงี้ยว ม่านไตมี ส่วนสร้าง ปวงชน ศานติสุขดี ดุลยภาพ เวียงละครนี้บ่ร้าง ถราบน้ำวังไหล”


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar