เทศบาลเมืองพิชัย ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งาน

เทศบาลเมืองพิชัย จังหวัดลำปาง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพและหมดอายุการใช้งาน (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) จำนวน 3 รายการ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานทะเบียนและทรัพย์สิน ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองพิชัย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 สอบถามโทร 0 5438 2774 ต่อ 311 ในวันเวลาราชการ หรือ www.pichaicity.go.th


ไฟล์เอกสารประกอบ
IMG_20231127_0001.pdf |


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar