จังหวัดลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดโครงการเดิน - วิ่ง ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจะมีการเดิน-วิ่ง ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ในทุกจังหวัดมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อเข้าร่วมประกอบพิธีขบวนอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567 และจะมีพิธีเชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567

โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กำหนดจัดในห้วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2567 ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 10 สาย โดยจังหวัดลำปางอยู่ในสายที่ 1 มีจังหวัดที่เป็นเส้นทางในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (จังหวัดต้นทาง) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร (จังหวัดปลายทาง ซึ่งกำหนดให้มีการจัดพิธีรับธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ)

โดยวันที่ 1 มิถุนายน 2567 เริ่มเดิน วิ่ง ปั่น จากอำเภอแม่สะเรียงไปศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ วันที่ 3 มิถุนายน 2567 จังหวัดแม่ฮ่องสอนออกเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ยังจุดส่งมอบธงฯ เขตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 8 มิถุนายน 2567 จังหวัดลำพูน ออกเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ จากศาลากลางจังหวัด ไปยังจุดส่งมอบธงฯ เขตจังหวัดลำปาง วันที่ 9 มิถุนายน 2567 จังหวัดลำปางจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 จังหวัดลำปาง ออกเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ ไปยังจุดส่งมอบธงฯ เขตแดนจังหวัดตาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar