จ.ลำปาง จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 617

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 617 และมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมยุวกาชาด โดยมี นางหัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีฯ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จากหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 60 คน เข้ารับการฝึกอบรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามากยิ่งขึ้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการนำความรู้และวิธีการของยุวกาชาดไปจัดกิจกรรมยุวกาชาดให้แก่สมาชิกยุวกาชาด ที่จะเป็นกำลังสำคัญที่มีค่ายิ่งของประเทศในอนาคต ซึ่งทุกท่านถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละ เพราะได้อุทิศเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปถ่ายทอดให้แก่สมาชิกยุวกาชาดที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อฝึกอบรมให้เขาเหล่านั้นเป็นคนดีมีคุณธรรมสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar