จ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง ตั้งแต่ใต้เขื่อนยาง ถึงสะพานรัตนเขลางค์นคร

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง ตั้งแต่ใต้เขื่อนยาง (ฝายน้ำแม่วังเฉลิมพระเกียรติ) ถึงสะพานรัตนเขลางค์นคร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง ตั้งแต่ใต้เขื่อนยาง (ฝายแม่น้ำวังเฉลิมพระเกียรติ) ถึงสะพานรัตนเขลางค์นคร รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร ในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ ตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลปงแสนทอง ตำบลชมพู ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เป็นแหล่งน้ำเป้าหมายที่จะดำเนินการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาให้กลับสู่สภาพที่ดี โดยการรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนซึ่งมีที่อยู่อาศัยใกล้กับแหล่งน้ำนั้นๆ ให้มีความรัก หวงแหน และมีจิตอาสาในการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยการประชุมในวันนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง เพื่อติดตามความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar