การประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 9/2566

22 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยมี นางสุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหาร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาชน ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของหน่วยงาน

พร้อมทั้งยังเป็นเวทีให้แต่ละสังกัดกระทรวงได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ ประสานการทำงานร่วมกัน โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหม และ กอ.รมน.จังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพ สำหรับการจัดประชุมสภากาแฟดังกล่าว จังหวัดลำปาง จะกำหนดจัดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และสื่อมวลชน ได้หารือพบปะพูดคุยข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar