จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2566

     วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานหลุก หมู่ 12 ต.นาคครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 นายอำเภอแม่ทะ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนและ นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ประจำปี 2566

     สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้ วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้เสด็จประพาสทางชลมารค เพื่อตรวจสภาพคลองแสนแสบและเยี่ยมประชาชนสองฝั่งคลองจากกรุงเทพมหานคร ถึง จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังความปลื้มปิติแก่พสกนิกรตลอดเส้นทางอย่างถ้วนหน้า พระองค์ทรงห่วงใยในคุณภาพชีวิตของพสกนิกร ที่ต้องมีน้ำสะอาดใช้อย่างยั่งยืนด้วยการมีวินัยในการใช้ คำนึงถึงอนาคตที่อาจประสบสภาวการณ์ขาดแคลนน้ำ ซึ่งในปัจจุบันแม่น้ำ คู คลอง หลายแห่งมีสภาพเสื่อมโทรม อันเป็นผลมาจากการขยายตัว ด้านที่อยู่อาศัย การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม

     กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 ได้ดำเนินการจัดโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของแม่น้ำ คู คลอง ซึ่งในการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำจาง จำนวน 6,000 ตัว ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จากหน่วยงานและส่วนราชการที่ร่วมจัด การเสวนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ในหัวข้อชีวิต กับสายน้ำ การกำจัด วัชพืชในแม่น้ำจาง และเก็บขยะบริเวณริมแม่น้ำจาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar