สว.ลงพื้นที่พบปะประชาชน เยี่ยมชมฝาย และพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา และคณะ ลงพื้นที่พบปะประชาชน เยี่ยมชมฝาย และพื้นที่การเกษตร พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะกับประชาชนในประเด็นการบริหารจัดการน้ำ โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายอำเภอเถิน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชนร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปข้อมูลการดำเนินโครงการฯ ณ ฝายชุมชนปะแพะ และฝายน้ำดิบ-ฝายหลวง บ้านหัวทุ่ง ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง

สำหรับฝายชุมชนปะแพะ และฝายน้ำดิบ-ฝายหลวง ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง นั้น สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเถินได้เป็นอย่างดี โดยสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและไว้ใช้ในที่พื้นที่ทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังสามารถลดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเถินได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากการหารือ เรื่องฝายชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่เป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตของประชาชน คณะกรรมการฯ จะนำไปดำเนินการสนับสนุนและผลักดันตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar