ผู้ว่าฯลำปาง นำส่วนราชการ ปลูกพืชผักสวนครัว ขับเคลื่อน โครงการ"บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" และ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน บริเวณสวนหย่อมตรงกลางอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง

14 ก.ย.66 เวลา 15.30 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.สุพรรณี ฉายะบุตร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภายในศาลากลางจังหวัดลำปาง ร่วมปลูกพืชผักสวนครัว บริเวณสวนหย่อมตรงกลางอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" และ"ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" เพื่อให้ส่วนราชการภายในศาลากลาง ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

จังหวัดลำปางจะดำเนินการพัฒนาพื้นที่ ศาลากลางน่าอยู่ ภูมิทัศน์น่ามอง และขยายผลการพัฒนาที่ยั่งยืนในศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง โดยจะดำเนินการปลูกผักสร้างความมั่นคงทางอาหาร "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" และ"ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในบริเวณสวนหย่อมตรงกลางอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างการเรียนรู้และความสามัคคีให้แก่บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดลำปาง ในแต่ละด้าน/ทิศ ร่วมกันรับผิดชอบดูแลรดน้ำ บำรุงรักษา / มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง จัดทำป้ายและข้อความติดบริเวณแปลงผัก โดยแสดงถึงวิธีการเพาะปลูกบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว คุณค่าทางอาหาร เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar