จังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

บ่ายวันนี้ (13 กันยายน 2566) นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีรับมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมี ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลระดับนานาชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระปรีชาด้านการศึกษา ที่ทรงอุทิศพระองค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับต่างๆมาโดยตลอด โดยเฉพาะเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดลำปาง ในการดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ที่ได้ดำเนินการมาแล้วครบ 2 ครั้ง กล่าวคือ การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 และ ครั้งที่ 4 ปี 2564

จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้จัดพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับคณะกรรมการระดับจังหวัด ที่ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครบ 2 ครั้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้ได้รับมอบเข็มเชิดชูเกียรติ จำนวนทั้งสิ้น 6 ราย ดังนี้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมาน ฟูแสง 2.นายสวาท เกษณา 3.นายเกษม สุวรรณจักร 4.นายมนัสภาพ สุวรียนนท์ 5.นายสมบูรณ์ สันชุมภู 6.นายบรรพ์ ใสแจ่ม (ติดภารกิจ)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar