จ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ครั้งที่ 1/2566

12 ก.ย. 66 เวลา 13:30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ชั้น 4 ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ด้วยจังหวัดลำปาง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว กระชับและฉับไว จึงได้นำระบบทราฟฟี่ ฟองดูว์ (Traffy Fondue)ที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC หรือเนคเทค) หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาติ (National Science and Technology Development Agency: NSTDA หรือ สวทช.) สะดวกในการใช้งาน สามารถรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และติดตามสภาพปัญหาตามเวลาจริง (Real time) จนจบกระบวนการแก้ไข อีกทั้งยังรวบรวมสถิติแจ้งปัญหาเชิงลึกสำหรับผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจต่อไปได้ มาเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพิ่มเติมจากช่องทางอื่น ๆ ที่ได้ให้บริการไว้ก่อนหน้านี้

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อทุกส่วน ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar