จังหวัดลำปางลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพพร้อมมอบของเยี่ยมและเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แก่ผู้ประกันตน

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพพร้อมมอบของเยี่ยมและเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แก่นางปราณี คำอักษร ผู้ประกันตนมาตร 40 ที่ ถ.บุญวาทย์ (ค่ายทหาร) อ.เมืองลำปาง

โครงการ สปส.มอบสุข เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ประกันตนทุพพลภาพถึงพื้นที่ ด้วยการทำงานเชิงรุกของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง โดยนางปราณี คำอักษร ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่กลายเป็นผู้ทุพพลภาพ ศีรษะกระแทรกพื้นไม่รู้สึกตัวจากอาการเลือดออกในสมองเพราะอุบัติเหตุ ส่งผลให้ร่างกายอ่อนแรง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ นอนติดเตียง ตาทั้ง 2 ข้างมองเห็นไม่ชัดและให้อาหารทางสายยาง โดยได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 15 ปี

การลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปางไม่เพียงแต่ช่วยเติมเต็มรอยยิ้มและความยินดีให้แก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี ๆ ให้แก่ครอบครัวผู้ประกันตนได้มีพลังใจต่อสู้และได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar