เชิญชวนยื่นข้อเสนอบริหารจัดการศูนย์บริการทางหลวงขุนตาน จังหวัดลำปาง และการโฆษณาประชาสัมพันธ์

เชิญชวนยื่นข้อเสนอบริหารจัดการศูนย์บริการทางหลวงขุนตาน และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 📌

👉 วัตถุประสงค์หลัก คือ การให้ภาคเอกชน เป็นผู้บริหารจัดการศูนย์บริการทางหลวง ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมสโมสรกรมทางหลวงให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรี

👉 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศศูนย์บริการทางหลวงขุนตาล |


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar