สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภททองและเครื่องประดับ ครั้งที่ 12/2565

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 📌

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภททองและเครื่องประดับ ครั้งที่ 12/2565 ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น ไปจนถึงเสร็จแล้ว ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

👉 ผู้ที่สนใจเข้าประมูลราคา ติดต่อขอดูสินทรัพย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ในวันเวลาราชการ


ไฟล์เอกสารประกอบ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 📌 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภททองและเครื่องประดับ ครั้งที่ 12/2565 |


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar