สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภททองและเครื่องประดับ ครั้งที่ 11/2565

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 📌

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภททองและเครื่องประดับ ครั้งที่ 11/2565 ในวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น ไปจนถึงเสร็จแล้ว ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประเภททองและเครื่องประดับ ครั้งที่ 11/2565 |


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar