สำนักงานประกันสังคม ขอเชิญชวนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม ขอเชิญชวนลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม

 

📌 ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th

 

📌 ระหว่างวันที่ 12 - 31 ตุลาคม 2566

 

⏰ กำหนดวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar