วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

✨ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ✨

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้านายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ประชาชนทุกหมู่เหล่าจังหวัดลำปาง


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar