พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้าพระกฐิน บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง ทรานสปอร์ต จำกัด ทอดถวาย ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.29 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง ทรานสปอร์ต จำกัด ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีการทอดกฐินในพระพุทธศาสนา โดยนายพนม ทรัพย์อเนก กรรมการบริษัทฯ เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ ได้มีผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัยทำบุญกฐินพระราชทาน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น รวม 784,702 บาท ในโอกาสนี้ ได้มอบเงินเพื่อบำรุงและบูรณะพระอาราม และอื่นๆ เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีการทอดกฐินในพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ประเพณีทอดผ้าพระกฐิน ถือเป็นประเพณีสำคัญที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ ซึ่งมักจะกระทำกันเป็นประจำทุกปีในช่วงหลังออกพรรษา เพื่อเป็นการทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ รวมถึงเพื่ออนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุด อันเป็นการปฏิบัติตามประเพณีในพุทธบัญญัติ ที่ถือได้ว่าเป็นกาลทาน มีผลอานิสงค์มาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar