จ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2567

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2567 โดยมี นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

การจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปางมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผลงานที่สำคัญจากการดำเนินงานของส่วนราชการ ได้ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน การจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัด ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงเพื่อรายได้สนับสนุนกิจการกุศลสาธารณะประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง โดยการจัดกิจกรรมและมหรสพต่างๆ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่กิจกรรมของส่วนราชการ ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมและการแสดงบนเวทีกลาง การจัดกิจกรรมมัจฉากาชาด สลากกาชาดการกุศล การแสดงนิทรรศการและรับบริจาคอวัยวะและดวงตา ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน/ท้องถิ่นและของดีนครลำปาง นิทรรศการของส่วนราชการ นิทรรศการของอำเภอทั้ง 13 อำเภอ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน กาดหมั้วครัวแลง และพื้นที่กิจกรรมของภาคเอกชน ประกอบด้วย ร้านจำหน่ายสินค้า/อาหารราคาประหยัด สวนสนุก และการแสดงของศิลปิน เป็นต้น

ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง (สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง) สำหรับการออกสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2567 มีจำนวน 100,000 ฉบับ ราคาฉบับละ 100 บาท กำหนดออกรางวัล ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง โดยมีรางวัล จำนวน 125 รางวัล กำหนดวันรวมน้ำใจ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ตั้งแต่ เวลา 09.00 -15.00 น.จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนทุกแห่ง ร่วมบริจาคทรัพย์หรือสิ่งของเพื่อใช้เป็นรางวัลร้านมัจฉากาชาดในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar