จังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำวัง ครั้งที่ 4/2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ที่ประชุมรับทราบมาตรการรองรับฤดูแล้งปี 2566/2567 และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2567 , แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้ง พิจารณาเสนอความเห็น (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2568 และพิจารณา (ร่าง) แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง และแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วมลุ่มน้ำวัง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar