จ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ำวัง ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้จังหวัดลำปาง คัดเลือกแหล่งน้ำในการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาให้กลับสู่สภาพที่ดี โดยการรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนซึ่งมีที่อยู่อาศัยใกล้กับแหล่งน้ำนั้นๆ ให้มีความรัก หวงแหน และมีจิตอาสาในการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงาม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

โดยจังหวัดลำปาง ได้เสนอแม่น้ำวังตั้งแต่ใต้เขื่อนยาง (ฝายแม่น้ำวังเฉลิมพระเกียรติ) ถึงสะพานรัตนเขลางค์นคร รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร ในพื้นที่ตำบลเวียงเหนือ ตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลปงแสนทอง ตำบลชมพู ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง เป็นแหล่งน้ำเป้าหมายที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar