จ.ลำปาง จัดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ประจำปี 2566 "สานฝันความปลอดภัยสู่แรงงานนอกระบบ เพื่อพัฒนาแรงงานไทย"

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) จังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 "สานฝันความปลอดภัยสู่แรงงานนอกระบบ เพื่อพัฒนาแรงงานไทย" โดยมี นายควง ใสแจ่ม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองปาน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารวิสาหกิจชุมชนผ้ายกดอก บ้านทุ่งกว๋าว และโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

สืบเนื่องจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดให้วันที่ 12 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (วัน จป.) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง จึงกำหนดจัดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (วัน จป.) จังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 ในรูปแบบกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีสงฆ์ ทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ใช้แรงงาน และจป.ผู้ล่วงลับ , การซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการกลุ่มทอผ้ายกดอกบ้านทุ่งกว๋าว , มอบถังดับเพลิงแก่โรงเรียนอนุบาลเมืองปานและวัดทุ่งกว๋าว กิจกรรมฐานความรู้การใช้ก๊าซหุงต้มให้แก่นักเรียน บุคลากร และประชาชนทั่วไป , การให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย , การมอบหมวกนิรภัยและถังดับเพลิงให้โรงเรียนทุ่งกว๋าว การให้ความรู้การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า/ตกจากที่สูง และการดูแลสุขภาพอนามัยในโรงเรียน เป็นต้น

การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการแสดงถึงการรวมพลังของหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานสถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน อันนำไปสู่การขับเคลื่อนและพัฒนางานความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการ ให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายความปลอดภัยที่ประกาศใช้ โดยมีการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และนำความรู้มาขยายผลเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar