ชุดจัดระเบียบสังคมรักษาความสงบเรียบร้อย ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ/ร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง

ชุดจัดระเบียบสังคมรักษาความสงบเรียบร้อย ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ/ร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง

วันที่ 5 ส.ค.2565 ตั้งแต่เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธาน นำชุดจัดระเบียบสังคม ประกอบด้วย นายสมจิตร จุลเจริญ ป้องกันจังหวัดลำปาง นายเมธา โรจนวิจิตร ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดลำปาง นายสุทธิพันธ์ เครือสุข ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองลำปาง สมาชิก อส.ชุดปฏิบัติการพิเศษ บก.อส.จ.ลำปาง สมาชิก อส ร้อย.อส.อ.เมืองลำปาง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองลำปาง / สภ.เขลางค์นคร ออกตรวจจัดระเบียบสังคมรักษาความสงบเรียบร้อย ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ/ร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และการดำเนินตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ.สถานบริการ พ.ศ.2509 คำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 / ที่ 46/2559 และแจ้งกำชับให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการกระทำผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด อาทิเช่น การรักษาความปลอดภัย การตรวจบัตรประจำตัว การตรวจอาวุธของผู้มาใช้บริการ การเตรียมทางหนีไฟ ป้ายแจ้งเตือน ทางออกฉุกเฉินให้มีหลายทาง โดยแบ่งเป็น 2 ชุด ตรวจจำนวน 18 ร้าน ดังนี้

ชุดที่ 1 ได้แก่

1.ร้านเมาดิฟ

2.ร้านโด๊ฟ

3.ร้าน old time

4.ร้านวอร์มบาร์

5.ร้านโรงเลื่อย

6.ร้านLiving Room

7.ร้าน Good bar

8.ร้านสวนอากง

9.ร้านลานลม

10.ร้านลอฟท์บาร์ ลำปาง

11.ร้านดิลอฟท์

ชุดที่ 2 ได้แก่

1.ร้านครัวป่าขาม

2.ร้านปลาทูแช็ค

3.ร้านรีพลาย90

4.ร้านโซนิค

3.ร้านสแควร์ รูท

4.ร้าน The Angels

5.ร้านบ้านวิสกี้

6.ร้านเจ้าขุน

7.ร้านฺBossi Pub

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบรับทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจเป็นอย่างดี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar