จังหวัดลำปาง จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 3 สาขา พัฒนาทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยี

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมให้แรงงานได้พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี     

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 ระดับภาค ในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 จำนวน 25 สาขา โดยแบ่งพื้นที่จัดการแข่งขันตามกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลาง และภาคใต้ สำหรับสถาบันพัฒนาฝีแรงงาน 10 ลำปาง เป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาค ที่จัดการแข่งขัน จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ สาขามาตรวิทยาด้านมิติ (ประเภททีม) สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ใช้สถานที่ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปางแข่งขัน จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขาต่อประกอบมุมไม้ และช่างไม้เครื่องเรือน สำหรับผู้ชนะในแต่ละประเภทการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลดังนี้ ประเภทบุคคล รางวัลที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 6,000 บาท รางวัลที่ 3 เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท และประเภททีม รางวัลที่ 1 เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัลจำนวน 6,000 บาท และรางวัลที่ 3 เงินรางวัลจำนวน 6,000 บาท และ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันฯ ครั้งนี้

ทั้งนี้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ได้ตามสถานที่ ที่จัดการแข่งขันฯ โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง จะทำการแข่งขันทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขามาตรวิทยาด้านมิติ (ประเภททีม) สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) 

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ธันยพร มาพิลอม
บรรณาธิการ : นางศศิธร สุดเจริญ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar